Podsumowanie Ogólnopolskiego projektu matematyczno – przyrodniczego: “LAS, DWA, TRZY – MATEMATYCZNE PRZYGODY WŚRÓD PRZYRODY”

Od września do maja bieżącego roku, grupa IV „Łowcy Przygód” z Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie „Kraina Uśmiechu”, zaangażowała się w udział i realizację Ogólnopolskiego Projektu Matematyczno – Przyrodniczego: “Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody”, który odpowiadał na jeden z tegorocznych priorytetów polityki oświatowej MEN, a także stanowił innowacyjną metodę pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Celem głównym projektu było m.in.:
– promowanie edukacji w kontakcie z naturą,
– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez działania blisko przyrody,
– postrzeganie przyrody jako naturalnego środowiska zapewniającego dzieciom możliwość zabawy i rozwoju, a także sprzyja wykorzystywaniu wszystkich zmysłów małego człowieka.

Od września do maja dzieci z oddziału IV wykonały następujące zadania:
1. “Oto ja” – wykonanie przez dzieci autoportretu z wykorzystaniem materiałów naturalnych.
2. “Cyfry z natury” – ułożenie cyfr od 1 do 10 wyłącznie przy użyciu materiału naturalnego.
3. “Mega Gra” – stworzenie innowacyjnej gry matematycznej: „Zakodowane figury”.
4. “Matematyczna Ekotorba” – stworzenie przez dzieci własnej matematycznej „Ekotorby” na zakupy.
5. “Zasadził Przedszkolak rzepkę w ogrodzie” – założenie przez dzieci i uprawa ogródków warzywnych.
6. “Eksperymenty w kuchni” – samodzielne tworzenie posiłków.
7. “Uczenie w terenie” – wykorzystanie potencjału terenu ogrodu przedszkolnego i przeprowadzenie dowolnej ilości zajęć matematycznych oraz przyrodniczych poza murami przedszkola.
8. “Rytmiczna Ścieżka Bosych Stóp” – wykorzystanie ścieżki sensorycznej podczas zajęć, wykonanej z różnorodnego materiału znajdującego się w najbliższym otoczeniu dziecka.
9. “Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia” – zapoznanie dzieci z wybraną dawną zabawą/grą podwórkową: „Klasy”, „Berek”, „Pchełki” itp.
10. “Naturalny kącik matematyczny” – zaaranżowanie kącika matematycznego z użyciem materiału naturalnego.
11. “Kącik przyrodniczo – badawczy” – zaaranżowanie kącika przyrodniczo – badawczego i aktualizowanie go zgodnie z porami roku.
12. “Miska Cudów” – założenie i sukcesywne uzupełnianie w sali pojemnika z naturalnymi dziecięcymi “skarbami” i znaleziskami.
13. “Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody” – wysłanie kartki pocztowej przedstawiającej miejscowość uczestników projektu z “matematycznym pozdrowieniem”.