Spotkanie dzieci z aktorem



Po obejrzeniu teatrzyku pt. „Księga dżungli” dzieci miały okazję spotkać się i porozmawiać z aktorem, który przybliżył im specyfikę tego zawodu.