Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj w gr.IV.

1.Wzbogacenie wiedzy na temat życia wybranych zwierząt hodowlanych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.
2.Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta domowe.
3.Wzbogacenie wiedzy na temat prac wiosennych wykonywanych przez ludzi w ogrodzie.
4.Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną-w świecie roślin i zwierząt.
5. Zapoznanie z pracà wybranych osób z przedszkola.
6.Kształtowanie postawy poszanowania pracy róžnych osób.
7.Zachęcanie do rozmów na temat więzi emocjonalnych łączących członków rodziny.

Wiersz miesiąca
„Wszyscy dla wszystkich”J.Tuwim

Murarz domy buduje.
Krawiec szyje ubrania.
Ale gdzież by co uszył.
Gdyby nie miałmieszkania?
A i murarz by przecie
Na robotę nie ruszył.
Gdyby krawiec mu spodni i fartucha nie uszył.
Piekarz musi mieć buty.
Więc do szewca iść trzeba.
No a gdyby nie piekarz.
To by szewc nie miał chleba.
Tak dla wspólnej korzyści i dla dobra wspólnego
Wszyscy muszą pracować
Mój maleńki kolego.

Piosenka
„Uściskam mamę”

Ref.Na dobry dzień wspaniały przepis znam.Uściskam mamę i buziaczka dam.Przegonię chmury i otworzę słonku drzwi.I już humorek murowany mam.

1.Mama mnie dobrze zna,
O łakomczuszka dba.
Jisiel gotuje,piecze tort.Mniam, mniam.
I wszystko gra.
Ref.Na dobry dzień…..

2.Mama siè cieszy gdyż,przyszedł do wróżki list.
W nim zaproszenie jest na bal
Więc się stroimy dziś.

Ref.Na dobry dzień…..

3.Mama wyglàda tak jak najpiękniejszy kwiat.
Jak piękna róża,piękny bez,jak piękny polny mak.

Ref.Na dobry dzień….