Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c marzec 2020 w gr. IV

  1. Poszerzanie wiadomości na temat ogrodu zoologicznego; zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych.
  2. Wprowadzenie odejmowania jako ubywania; układanie i rozwiązywanie działań matematycznych, utrwalanie liczb i znaków: +, -, =, >,<.
  3. Poszerzanie wiadomości na temat zwierząt naszych lasów: ptaki, owady, ssaki – ćwiczenia klasyfikacyjne.
  4. Wzbogacanie wiedzy na temat dinozaurów, czasów prehistorycznych.
  5. Wprowadzenie liter: u, z, c, ł; utrwalanie poznanych liter.
  6. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną; poznawanie zwiastunów wiosny.
  7. Wzbogacanie wiedzy na temat pierwszych wiosennych kwiatów.
  8. Zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy.
  9. Utrwalanie nazw pór roku oraz dostrzeganie regularności w ich występowaniu.

Wiersz m-ca: ,,Pokaż, pokaż marcu, co tam mieszasz w garcu”

– Pokaż, pokaż, marcu,
co tam mieszasz w garncu.
– Mieszam śniegi, mieszam deszcze,
więc na świecie zimno jeszcze.
Szarobure dni,
a wiosenka śpi.
– Pokaż, pokaż, marcu,
co tam mieszasz w garncu.
– Chociaż chłodno jest na razie,
już na wierzbach kwitną bazie,
słońce uśmiech mocno śle.
Wiosno, wiosno pospiesz się!

Piosenka m-ca: ,,Wołanie wiosny” (sł. i muz. K. Gowik)

1. Dzisiaj w drodze do przedszkola
już zielone były pola,
a bociany klekotały,
bo na łąkę przyleciały.

Ref. Zielona wiosenka nas woła,
zielona panienka wesoła.
W oczy świeci nam
złotym słońcem
i rozrzuca kwiaty pachnące.

2. Na gałązkach pierwsze pąki,
a na pąkach pierwsze bąki.
Żabki skaczą, a skowronek
śpiewa jak srebrzysty dzwonek.

Ref. Zielona wiosenka nas woła,
zielona panienka wesoła.
W oczy świeci nam
złotym słońcem
i rozrzuca kwiaty pachnące.

3. Na spacerze zobaczymy,
czy już nigdzie nie ma zimy.
Teraz wiosna rządzić będzie,
z czego bardzo się cieszymy!

Ref. Zielona wiosenka nas woła,
zielona panienka wesoła.
W oczy świeci nam
złotym słońcem
i rozrzuca kwiaty pachnące.